Web edukia bistaratu

Gizarte Zerbitzuetako Programak

INFORMAZIOA,BALORAZIOA ETA AHOLKULARITZA

 • Ezgaitasun maila zehaztea
 • Kotizatu gabeko pentsioak.
 • Mendekotasun balorazioa
 • Prestazio ekonomikoak:  Gizarte Larrialdietarako laguntzak.
 • Laguntza psikologikoa: tratu txarrak edo eraso sexualak jaso dituzten pertsonentzat.
 • Garraio-dirulaguntzak: Lantegi babestuetara joateko, berrabiltze-kuotentzat programetara jateko, e.a...
 • Udal-tasentzat tarifen laguntzak.

FAMILIA ETA BIZIKIDETZA

 • Etxez etxeko laguntza-zerbitzua.
 • Ezgaitasuna duten pertsonentsako laguntza produktuak eta  aparkatzeko txartelak.
 • Telelaguntza.
 • Familietan esku-hartzea
 • Haur/gazteak babesik gabeko agoeretan daudenean esku-hartzea.
 • Adineko pertsonentzako egoitzak.
 • Eguneko zentroak.
 • Denboraldiko egonaldiak egoitzetan.
 • Gizarte eta osasun egoitza.
 • Mendekotasun duten pertsonentzat prestazio ekonomikoak.
 • Mendekotasuna duten pertsonak zaintzen dituzten familientzako laguntzak: Sendian programa.
 • Seme-alabak dituzten familientzako laguntzak.

BAZTERTZEAREN PREBENTZIOA ETA GIZARTERATZEA

 • Gizarteratzeko hitzarmenak.
 • Pertsona etorkin helduentzako legeeta gizarte-arloko arrreta zerbitzua bideratzea, HELDU.
 • Droga-mendekotasunen prebentzio zerbitzua.
 • Adineko pertonen dinaminazioa.
 • Baztertuta bizi diren edo baztertuta gelditzeko arriskuan dauden pertsonentzako programak: Auzolan, Lanbide Hatapenak,...

GIZARTE-ELKARLANA ETA BORONDATEZKO LANGILEAK

 • Gobernuz kanpoko erakundeei dirulaguntzak
 • Borondadatezko lankide gisa arituko diren gazteentzako laguntzak