Web edukia bistaratu

Hirigintza

Informazioa

 •   Helbidea:  Lizartzako Udaletxea. Askatasuna plaza 1. 20490 Lizartza (Gipuzkoa)
 •   Harremanetarako pertsona: Ander Villalba Oruezabala (Arkitektoa)
 •   Telefonoa: 943 670 700
 •   Posta elektronikoa:  lizartzahirigintza@gmail.com

 

Lan lerroak

Hirigintza-sailaren lan-lerroak honakoak dira:

 • Hirigintza planeamendua, kudeaketa eta diziplina.
 • Obra lizentziak.
 • Jarduera lizentziak eta irekitzeko lizentziak.
 • Ingurumenaren babesa.
 • Garapen eramangarria.
 • Etxebizitza publikoaren eta babestuaren sustapena.
 • Herri-lanak: eraikuntza lan berriak eta lehendik daudenak handitzea.
LIZARTZAKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA

LIZARTZAKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA

 

LIZARTZAKO ARAU SUBSIDIARIOEN BERRIKUSKETA.

TESTU BATERATUA

I.DOKUMENTUA: Memoria eta Eremu bakoitzeko Helburu eta Zehaztapenak
 • Memoria
 • Eremu bakoitzeko Helburu eta Zehaztapenak:
 A1. ELIZALDE
Planoak:
A2. ZERRATEGIA
Planoak:
A3. PLAZA SORO
          Testua
Planoak:
A4. KALE NAGUSIA
Planoak:

 

A5. INSALUS
Planoak:
A6. GOIKOETXEAUNDIA
Planoak:
A7. IRUNTZIALDEA
Planoak:

             

II. DOKUMENTUA: Planoak

                          1 Gaur egungo egoera
                           2 Herrigunearen gaur egungo egoera
                           3 Lurzoruaren Klasifikazioa
                           4 Lurzoru Hiritar ezinaren Kalifikazioa
                           5 Lurzoru Hiritarraren Kalifikazio Orokorra eta herri gunearen Egitura Orokorra
                           6 Lurzoru Hiritarraren Kalifikazio Xehekatua eta Eremuak

III. DOKUMENTUA: Hirigintza Arau Orokorrak
IV. DOKUMENTUA: Katalogoa
 •              Katalogoa
 •              Fitxak
 •              Taulak
 •              Planoak:

                            Kultura ondarea 1
                            Kultura ondarea 2

Lizartzako arau subsidiarioen aldaketa. Behin betiko onarpena.

             21 Lurzoru Hiritarraren Kalifikazio Orokorra eta herri gunearen Egitura Orokorra 2007
             22 Lurzoru Hiritarraren Kalifikazio Xehekatua eta Eremuak 2007
             23 Lurzoru Hiritarraren Kalifikazio Orokorra eta herri gunearen Egitura Orokorra 2013
             24 Lurzoru Hiritarraren Kalifikazio Xehekatua eta Eremuak 2013
             25 A.3 Plaza Soro eremua: Lehengo Kalifikazio Orokorra 2007
             26 A.3 Plaza Soro eremua: Lehengo Kalifikazio Xehekatua 2007
             27 A.3 Plaza Soro eremua: Lehengo Kalifikazio Orokorra 2013
             28 A.3 Plaza Soro eremua: Lehengo Kalifikazio Xehekatua 2013
             29 A.3.1 Partzelako Fitxa Urbanistikoa