HAPO gaur egun

LIZARTZAKO ARAU SUBSIDIARIOEN BERRIKUSKETA.

TESTU BATERATUA

I.DOKUMENTUA: Memoria eta Eremu bakoitzeko Helburu eta Zehaztapenak
  • Memoria
  • Eremu bakoitzeko Helburu eta Zehaztapenak:
 A1. ELIZALDE
Planoak:
A2. ZERRATEGIA
Planoak:
A3. PLAZA SORO
          Testua
Planoak:
A4. KALE NAGUSIA
Planoak:

 

A5. INSALUS
Planoak:
A6. GOIKOETXEAUNDIA
Planoak:
A7. IRUNTZIALDEA
Planoak:
a7-p1 a7-p2
04-04-2024 - HIRIGINTZA: lehen informazioa egokia da. Ondoren Lizartzako hiri antolamenduko plan orokorreko sermoia dago jarraian... ez det uste informazio horrek hor egon behar duenik. Kendu, hurrengo atalera pasako dugu.

 

             

II. DOKUMENTUA: Planoak

                          1 Gaur egungo egoera
                           2 Herrigunearen gaur egungo egoera
                           3 Lurzoruaren Klasifikazioa
                           4 Lurzoru Hiritar ezinaren Kalifikazioa
                           5 Lurzoru Hiritarraren Kalifikazio Orokorra eta herri gunearen Egitura Orokorra
                           6 Lurzoru Hiritarraren Kalifikazio Xehekatua eta Eremuak

III. DOKUMENTUA: Hirigintza Arau Orokorrak
IV. DOKUMENTUA: Katalogoa
  •              Katalogoa
  •              Fitxak
  •              Taulak
  •              Planoak:

                            Kultura ondarea 1
                            Kultura ondarea 2

Lizartzako arau subsidiarioen aldaketa. Behin betiko onarpena.

             21 Lurzoru Hiritarraren Kalifikazio Orokorra eta herri gunearen Egitura Orokorra 2007
             22 Lurzoru Hiritarraren Kalifikazio Xehekatua eta Eremuak 2007
             23 Lurzoru Hiritarraren Kalifikazio Orokorra eta herri gunearen Egitura Orokorra 2013
             24 Lurzoru Hiritarraren Kalifikazio Xehekatua eta Eremuak 2013
             25 A.3 Plaza Soro eremua: Lehengo Kalifikazio Orokorra 2007
             26 A.3 Plaza Soro eremua: Lehengo Kalifikazio Xehekatua 2007
             27 A.3 Plaza Soro eremua: Lehengo Kalifikazio Orokorra 2013
             28 A.3 Plaza Soro eremua: Lehengo Kalifikazio Xehekatua 2013
             29 A.3.1 Partzelako Fitxa Urbanistikoa